Chór Ex Animo
Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Świętochłowicach - Piaśnikach
Akompaniatorzy
Marek Kałka
Alexandra Kozowicz
© 2005 - 2016 Marek Gremlowski & Piotr Ochman, wszystkie prawa zastrzeżone