Chór Ex Animo
Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Świętochłowicach - Piaśnikach
Chórzyści
Sopran
Mariola Bacler
Marzena Błaszczyk
Beata Cebula

Magdalena Gajowska

Urszula Gawlik

Barbara Gremlowska
Elżbieta Ochwat
Karina Porowiec

Barbara Stasiak
Renata Suski
Lidia Woźnik
Alt
Katarzyna Danielewska

Barbara Josińska
Anna Kaczmarek
Danuta Kulkowska
Joanna Muc
Bożena Nowak
Gabriela Osadnik
Grażyna Pasierb
Ewa Porębska
Tenor
Jacek Drażyk
Daniel Karczewski
Grzegorz Knap

Marek Kołodziej
Krzysztof Nosal
Bogumił Stelmach

Bas
Mirosław Gołąb
Roman Knop
Daniel Mikolas
Tomasz Ochwat

Krzysztof Przybyła
Krzysztof Telesiński
© 2005 - 2016 Marek Gremlowski & Piotr Ochman, wszystkie prawa zastrzeżone