Chór Ex Animo
Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Świętochłowicach - Piaśnikach
Galeria
Nitra - Wiedeń - czerwiec 1998
© 2005 - 2016 Marek Gremlowski & Piotr Ochman, wszystkie prawa zastrzeżone