Chór Ex Animo
Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Świętochłowicach - Piaśnikach
Zespół
Marek Gremlowski ur. 6.01.1965 Absolwent Politechniki Śląskiej na Wydziale Górnictwa i Geologii oraz Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Edukację muzyczną rozpoczął w roku 1977 w Szkole Muzycznej im. Grzegorza Fitelberga w Chorzowie w klasie klarnetu. Później kontynuował naukę w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Katowicach, które ukończył w 1987 r.

Koncentrując swoje zainteresowania w kierunku muzyki chóralnej ukończył w 1994 r. kurs dla dyrygentów chórów i orkiestr organizowany przez Polski Związek Chórów i Orkiestr i Ośrodek Edukacji Kulturalnej przy Miejskim Centrum Kultury w Mysłowicach, a później Studia Podyplomowe Chórmistrzostwa na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy na Wydziale Dyrygentury i Edukacji Muzycznej. W roku 1993 założył chór "Ex Animo" przy Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świętochłowicach-Piaśnikach, którego jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym po dzień dzisiejszy. Z chórem tym zdobył liczne prestiżowe nagrody na festiwalach w kraju i zagranicą oraz zrealizował wiele ciekawych i nowatorskich projektów muzycznych. 

Od roku 2005 pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia Kulturalnego Piaśniki. W roku 1998 otrzymał nagrodę Zarządu Miasta Świętochłowice w dziedzinie kultury.

W roku 2009 uhonorowany został nagrodą "Sokolego Lauru im. Augustyna Świdra" za całokształt działalności artystycznej w kraju, jak i za granicą oraz promocję i kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta Świętochłowice.
© 2005 - 2016 Marek Gremlowski & Piotr Ochman, wszystkie prawa zastrzeżone