Chór Ex Animo
Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Świętochłowicach - Piaśnikach
Galeria
Ołomuniec (Republika Czeska) - czerwiec 2001
© 2005 - 2016 Marek Gremlowski & Piotr Ochman, wszystkie prawa zastrzeżone